پرمصرف ترین و کم مصرف استان ها در 24 ساعت گذشته -  کاهش 100 میلیون مترمکعبی مصرف گاز
سرویس اقتصادی - طبق نقشه انحراف نسبی مصرف خانوار نسبت به مصرف سرانه مجاز اقلیمی، در 24 ساعت گذشته مصرف گاز بخش خانگی و تجاری 592 میلیون متر مکعب بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از فارس - توسعه شبکه گازرسانی کشور و افزایش ضریب نفوذ گاز در بخش خانگی و تجاری باعث شده است که در سال های گذشته رقم «مصرف گاز» قدم به قدم به رقم «تولید گاز» نزدیک شود و در نهایت در زمستان سال گذشته تراز گاز کشور منفی شده و تقاضا از عرضه گاز پیشی بگیرد.

بررسی سهم بخش های مختلف از مصرف گاز طبیعی نشان می دهد که بحران گاز در ماه های سرد سال تحت تاثیر جهش ناگهانی مصرف در بخش خانگی و تجاری رقم می خورد به گونه ای که به طور میانگین 70 درصد از تولید گاز کشور در این بخش به مصرف می رسد.

تداوم برودت هوا از هفته گذشته تاکنون باعث شده است که مصرف گاز در بخش خانگی رکوردهای خود را به صورت پی درپی جابه جا کرده و از رقم مصرف روزانه 615 میلیون متر مکعب به رکورد 662 میلیون متر مکعب در چهارشنبه 30 دی و سپس به رکورد 692 میلیون متر مکعب در یکشنبه 3 بهمن رسید.

* پرمصرف ترین و کم مصرف استان ها در 24 ساعت گذشته

طبق نقشه انحراف نسبی مصرف خانوار نسبت به مصرف سرانه مجاز اقلیمی، در 24 ساعت گذشته مصرف گاز بخش خانگی و تجاری 592 میلیون متر مکعب بوده است. این میزان 100 میلیون متر مکعب کمتر از آخرین رکورد مصرف گاز بوده که البته دلیل آن کاهش برودت هوا در روز گذشته است.

در این نقشه رنگ سبز به معنای مطابقت با الگوی مصرف است. رنگ زرد میزان انحراف بالاتر از الگوی مصرف از صفر تا ۵ درصد، رنگ نارنجی ۵ تا ۲۰ درصد، رنگ قرمز ۲۰ تا ۵۰ درصد، رنگ قهوه ای کم رنگ ۵۰ تا ۷۵ درصد و رنگ قهوه ای تیره از ۷۵ درصد به بالا را نشان می دهد.

بدین ترتیب استان مازندران پرمصرف ترین استان کشور و چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز کم مصرف ترین استان ها هستند.

پرمصرف ترین و کم مصرف استان ها در 24 ساعت گذشته -  کاهش 100 میلیون مترمکعبی مصرف گاز

تصویر 1

حسینعلی محمدحسینی مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ضمن توضیح نقشه انحراف از مصرف سرانه مجاز اقلیمی، شیوه تعیین رنگ بندی استان ها را تشریح کرد و گفت: برای محاسبه میزان انحراف مصرف هر خانوار در استان های مختلف نسبت به سرانه مصرف مجاز در همان استان محاسبات دقیقی انجام شده است. در این محاسبه دو مولفه «سرانه خانوار» و «سرانه مجاز اقلیمی» را به دست آوردیم تا بتوان میزان انحراف مصرف هر استان از سرانه مصرف مجاز را معین کرد.

وی اظهار داشت: برای تعیین سرانه مصرف خانوار، میزان مصرف بخش خانگی در هر استان را بر تعداد کل خانوار های آن استان تقسیم کردیم و برای محاسبه سرانه مجاز اقلیمی در هر استان، میانگین وزنی توزیع خانوار ها در اقلیم های مختلف را مبنا قراردادیم.

بدین صورت عدد سرانه مجاز متناسب با اقلیم های محتلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال عدد سرانه مصرف مجاز اقلیمی در استان های سردسیر شمالی 2 برابر استان های جنوبی درنظر گرفته شده است.

این خبر توسط سایت خبرگزاری فارس منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در خبر ناب