بخشنامه بخشودگی مالیاتی اصناف آسیب دیده در اعتراضات ابلاغ شد+ تصویر
سرویس اقتصادی - اقتصادنیوز نوشت : سازمان امورمالیاتی بخشودگی مالیاتی اصناف آسیب دیده در حوادث اخیر را ابلاغ کرد.

بخشنامه بخشودگی مالیاتی اصناف آسیب دیده در اعتراضات ابلاغ شد+ تصویر

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - ۱۴ اردیبهشت بود که بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. این بخشنامه به دنبال حوادث سه ماه اخیر در کشور و به درخواست بخش خصوصی اصلاح شد. امروز ۵ آذر ماه ، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به مدیران کل امو مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحدهای صنفی وهمچنین کسب و کارهای آسیب دیده از اعتراضات اخیر را ابلاغ کرد. دراین ابلاغیه آمده است، به دنبال تفویض اختیار« بخشودگی جرائم و تقسط بدهی در اجرای مقررات مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه ۱۰ اردیبهشت» و با توجه به آسیب های وارده به مشاغل و واحدهای صنفی و کسب و کارها در جریان حوادث اخیر و برای تکریم هرچه بیشتر مودیان مالیاتی مقرر شد، شرایط تفویض اختیار بخشوگی جرائم موضوع جز ۱ بند الف این بخشنامه تا پایان سال جاری تمدید شود.

درضمن مبلغ ذکر شده در بند ۱۰ این بخشنامه برای اشخاص حقیقی به مبلغ ۷۵میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به مبلغ ۱۵۰ میلیون برای هر سال برحسب مورد اصلاح می شود.

این ابلاغیه تاکید می کند، مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع بند ۲-۱۰ این بخشنامه برای مالیات های مستقیم تا هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا ۱۲ ماه تعیین می شود.

در پایان این بخشنامه آمده حداقل مبلغ دریافتی برای تقسط در بند ۱۱ این بخشنامه به میزان ۱۵ درصد اصلاح می شود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین