سرویس ناب پلاس - از سوالات پر تکراری که برای مردم پیش می آید آن است که جرم رابطه نامشروع چگونه با استناد به عکس و تصویر قابل اثبات است؟ ...
عکس لحظه خیانت یک زن در دادگاه قابل استناد است !  -   قانون چه می گوید !

عکس لحظه خیانت یک زن در دادگاه قابل استناد است !  -   قانون چه می گوید !

به گزارش سرویس پلاس خبر ناب به نقل از رکنا - در قانون مجازات اسلامی برای اثبات روابط نامشروع و زنا دلایلی مورد پیش بینی قرار گرفته است که عبارت اند از شهادت، اقرار و علم قاضی.

اگر زنی از شوهر خویش در کنار زن دیگری عکس داشته باشد، می تواند از او شکایت نماید؟ اگر مردی در گوشی موبایل زن خود عکس او را در کنار مرد غریبه ببیند، می تواند به استناد آن، تشکیل پرونده کیفری رابطه نامشروع دهد؟

امکان اثبات جرم منافی عفت تحت عنوان رابطه نامشروع، به صرف وجود عکس یا تصویر بسیار سخت و دشوار است. زیرا متهم یا متهمان پرونده درخصوص تعلق آن تصاویر به خود و صحت آن ها، یعنی فتوشاپ نبودن آن ها، انکار نموده و انتساب اتهام را قبول نمی کنند. ولیکن اگر ارائه تصویر و از عکس از متهم در پرونده کیفری رابطه نامشروع، همراه با سایر قرائن و امارات دیگر باشد، مفید در حصول یقین قضایی خواهد بود.

زنا

افرادی که بدون علقه زوجیت (صیغه محرمیت) روابطی به دور از شرع و قانون با هم برقرار کنند، رابطه آن ها نامشروع شمرده شده و چنانچه این ارتباطات به برقراری رابطه جنسی ختم شود، عمل آن ها زنا محسوب می شود.

اثبات جرم زنا با عکس و فیلم

آیا جرم زنا با استناد به عکس و فیلم قابل اثبات است؟ امکان اثبات جرم زنا به صرف استناد به محتویات فیلم و یا عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، برای اثبات جرم زنا، در قانون شرایطی وضع شده است که جز در صورت وجود همان ادله اثباتی، امکان انتساب جرم زنا به دیگری ممکن نیست. ولیکن امکان اثبات جرایم مادون زنا مانند برقراری رابطه نامشروع به استناد فیلم و عکس ممکن است.

این خبر توسط سایت رکنا منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در خبر ناب
آخرین اخبار سرویس ناب پلاس