مردم در این انتخابات حلوای اصلاح طلبی و اصولگرایی را خوردند
سرویس سیاسی - توصیه می‌کنیم دولت مردم باشد و برای دولت‌مردم‌بودن، باید که دولت پزشکیان باشد. اکنون اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عرفی مرده است و مردم با مشارکت خود در این انتخابات حلوای آن را خوردند و رئیس‌جمهور باید نظام عقلی اصولی‌بودن را جایگزین این دو جریان زائد کند و در دولت خود به احیای آن همت گمارد.

به گزارش سرویس سیاسی خبر ناب به نقل از فرارو - روزنامه جوان در سرمقاله خود مدعی شد که اصولگرایی و اصلاح طلبی عرفی مرده است.

این روزنامه نوشت: رئیس جمهور منتخب را رئیس جمهور انقلاب و رئیس جمهور مردمی که دوست دارند «آبادانی مادی و معنوی کشور» را در ذیل گفتمان انقلاب به دست آورند، می دانیم.

پزشکیان را رئیس جمهوری می دانیم که اگرچه به وضع موجود نقد کرد، اما این نقد را به زیور شعارهای ۵۷ و عدالتجویی دینی آمیخت و اکنون فرصت آن است که نشان دهد این آراستگی را به مصلحت مردم نه به خوشایند آنان پیش گرفته است.

به او توصیه می کنیم فارغ از هیاهوی اصولگرایی و اصلاح طلبی و فارغ از طمع کنندگان به قدرت که قطعاً در روزهای آینده به او هجوم خواهند آورد، به تدوین مسائل فوری کشور اهتمام کند و همان پربسامدترین وعده های خود یعنی عدالت خواهی و رفع تبعیض را که رهبری معظم نیز تلاش های نظام را در همین فقره عدالت ناکافی نامیدند، دنبال کند.

توصیه می کنیم دولت مردم باشد و برای دولت مردم بودن، باید که دولت پزشکیان باشد. اکنون اصلاح طلبی و اصولگرایی عرفی مرده است و مردم با مشارکت خود در این انتخابات حلوای آن را خوردند و رئیس جمهور باید نظام عقلی «اصولی بودن» را جایگزین این دو جریان زائد کند و در دولت خود به احیای آن همت گمارد.

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در خبر ناب