کنایه زیدآبادی به کیهان: می خواهید لامبورگینی به پزشکیان بفروشید؟
سرویس سیاسی - حقا که دغل‌بازترین دلالان نیز با کسی اینطور معامله نمی‌کنند! دلال اتومبیلی را می‌شناختم که وقتی می‌خواست یک بنز آخرین مدل را از کسی بخرد، آنقدر تو سر مال می‌زد که پنداری گاری یا دوچرخه است و وقتی می‌خواست یک ژیان قراضه را به کسی بفروشد، آنقدر در تعریف از آن مبالغه می‌کرد که گویی می‌خواهد لامبورگینی به طرف بفروشد!

به گزارش سرویس سیاسی خبر ناب به نقل از فرارو - احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت؛

روزنامۀ کیهان در گزارش صفحۀ اول خود با عنوان «اسب زین شده زیر پای دولت چهاردهم» تصویری از شرایط کنونی اقتصاد کشور ارائه کرده است که گویی مسعود پزشکیان قرار است «بهشت موعود» را تحویل بگیرد!

حقا که دغل بازترین دلالان نیز با کسی اینطور معامله نمی کنند! دلال اتومبیلی را می شناختم که وقتی می خواست یک بنز آخرین مدل را از کسی بخرد، آنقدر تو سر مال می زد که پنداری گاری یا دوچرخه است و وقتی می خواست یک ژیان قراضه را به کسی بفروشد، آنقدر در تعریف از آن مبالغه می کرد که گویی می خواهد لامبورگینی به طرف بفروشد!

کنایه زیدآبادی به کیهان: می خواهید لامبورگینی به پزشکیان بفروشید؟

برای جلوگیری از ادامۀ این حقه بازی، بهترین پیشنهاد را شیخ مصطفی پورمحمدی در جریان تبلیغات انتخاباتی داد. پیشنهادش این بود که دولت جدید پیش از استقرار لازم است گزارش دقیق و کارشناسانه ای از وضعیت موجود تهیه و ارائه کند تا برای عموم مشخص شود که مشخصاً چه چیزی را تحویل می گیرد تا جای دبّه کردن باقی نماند!

از این رو اکیداً به آقای پزشکیان توصیه می شود که بدون اتلاف وقت، هیئتی مرکب از کارشناسان معتبر با گرایش های سیاسی متفاوت را تشکیل دهد تا آن ها گزارشی دربارۀ آمار فقر و فلاکت، میزان تورم، وضعیت نقدینگی و صندوق ذخیرۀ ارزی، موقعیت کسب و کار مردم و میزان رضایت آنان از وضع موجود، شرایط منابع آب و محیط زیست، وضعیت برق و گاز و بنزین و گازوئیل، نرخ بیکاری واقعی، نرخ بی سوادی، نحوۀ توزیع درآمدها، ضریب جینی، شرایط زندگی کارمندان و کارگران، وضعیت ساخت و اجاره و خرید مسکن، بدهی دولت و شرکت های شبه دولتی به پیمانکاران، ورشکستگی شرکت های خصوصی، میزان رضایت کارفرمایان، وضعیت صنعت و کشاورزی، موقعیت بورس و شرکت های بیمه و بانک ها، پدیدۀ مهاجرت، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، شرایط چاه های نفت و بندرگاه ها، قراردادهای خارجی، میزان استخراج و فروش نفت و نحوۀ فروش آن و همچنین ده ها موضوع دیگر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تهیه و در اختیار عموم مردم قرار دهد، تا برای همه کاملاً روشن شود که دولت چهاردهم دقیقاً چه چیزی را تحویل گرفته و چه چیزی را تحویل خواهد داد!

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در خبر ناب