انتقاد عطاءالله مهاجرانی از تاخیر در معرفی وزرای دولت پزشکیان به مجلس
سرویس سیاسی - ٧ تیر انتخابات در انگلستان انجام شد. روز بعد نخست وزیر جدید کارش را شروع کرد. وزراء کلیدی دولت از شنبه ٩ تیر دفتر کارشان بودند. ١٥ تیر انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. قرار است دو ماه بعد در شهریور بحث رای اعتماد وزیران در مجلس مطرح شود.

به گزارش سرویس سیاسی خبر ناب به نقل از فرارو - وزیر ارشاد دولت اصلاحات در توئیتی با انتقاد از تشکیل دولت در ایران نوشت: ۱۵ تیر انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. قرار أست دو ماه بعد در شهریور بحث رای اعتماد وزیران در مجلس مطرح شود.

عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین ارشاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تسویف!؟

امام باقر (ع): ایاکم و التسویف فانه بحر یغرق فیه الهکی

از کار را به امروز و فردا انداختن بپرهیزید، دریایی أست که در آن غرقه شدگان نابود می شوند!

۷ تیر انتخابات در انگلستان انجام شد. روز بعد نخست وزیر جدید کارش را شروع کرد. وزراء کلیدی دولت از شنبه ۹ تیر دفتر کارشان بودند.

۱۵ تیر انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. قرار أست دو ماه بعد در شهریور بحث رای اعتماد وزیران در مجلس مطرح شود.

در جهان امروز چند ساعت بعد از نتیجه انتخابات دولت جدید کار را شروع می کند. در ایران دو ماه بعد اول بحث! عقب افتادگی از شتاب زمانه یعنی همین تسویف همان غرقابه أست!

انتقاد عطاءالله مهاجرانی از تاخیر در معرفی وزرای دولت پزشکیان به مجلس

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در خبر ناب