شلیک مرگبار پلیس مشهد به به افیون فروش قداره بند ! + عکس

شلیک مرگبار پلیس مشهد به به افیون فروش قداره بند ! + عکس

۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰ زمان مطالعه : 3 دقیقه
سرویس اجتماعی - جـوان پرایدسواری که با قمه کشی در خیابان، موجــب وحشت شـهرونـدان شــده بــود، درحالی با شلیک پلیس جان باخت که مقدار زیادی مواد مخـدر از نوع گل نیز از درون خودروی وی کشف شد. ...

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از رکنا - فرمانده انتظامی مشهد شب گذشته در تشریح ایــن ماجرا گفت: حدود  ساعت 19:30 (دیشب) برخی شهروندان در تماس با پلیس 110؛ از قمه کشی یک جوان در بولوار امامت مشهد ابراز ناراحتی و اظهار کردند از فریادهای این « قداره بند جوان » دچار وحشت شده اند.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: در پی دریــافــت ایــن خبر و بــا توجه بــه اهمیت موضوع، بی درنگ نیروهای گــشــت انــتــظــامــی کلانتری سجاد، به سوی بولوار امامت حــرکــت کــردنــد و در نبش خیابان امامت 16 به جوان قمه به دستی رسیدند که با فریادهای وحشتناک، آرامش و آسایش محله ای را به هم ریخته بود.

مقام ارشد انتظامی مشهد تصریح کرد: به محض این که خــودروی ماموران انتظامی در محل متوقف شــد، جوان «قداره بند» به سوی خودروی پرایدی دویــد که در حاشیه خیابان پــارک کرده بــود. در این هنگام نیروهای انتظامی با مشاهده پلاک مخدوش پراید که یکی از اعداد آن تغییر یافته بود، به جوان مذکور دستور «ایست» دادند تا از فــرار وی جلوگیری کنند اما آن جوان با تهدید نیروهای گشت انتظامی، پشت فرمان خــودرو پرید و مسافت کوتاهی را در حالی طی کرد که ماموران انتظامی با سرعت خود را به پراید رساندند و با شلیک تیر هوایی اخطار «توقف» دادند اما راننده جوان با پرتاب قمه به سوی افسران گشت، فرمان خودرو را به طرف آن ها چرخاند و برای گریز از چنگ قانون، از روی انگشتان پای یکی از نیروهای انتظامی عبور کرد و به فرار ادامه داد.

سرهنگ نگهبان با اشاره به شلیک آخرین تیر هوایی، گفت: در این هنگام بود که یکی از افسران گشت کلانتری سجاد، خودرو را هدف گرفت و گلوله ای را شلیک کرد اما این گلوله بر پیکر راننده فرود آمد و او در دم جان سپرد.

«کلیددار امنیت شهر» اضافه کــرد: در بازرسی از داخل خودروی پراید، مقادیری مواد مخدر از نوع «گل» که به صورت بسته هــای آمــاده فــروش جاساز شــده بــود، به همراه ترازوی دیجیتالی و 2 قبضه کشف و ضبط شد. رئیس پلیس مشهد با بیان این که با صــدور دستورات ویــژه ای از سوی قاضی غلامحسن الوندی (قاضی شعبه اول دادسرای نظامی 27 مشهد) جسد این جوان حدودا ساله برای انجام معاینات دقیق، به پزشکی قانونی انتقال یافت، ادامه داد: تحقیقات پلیس بــرای ریشه یابی مواد مخدر کشف شده از متهم سابقه دار و همچنین ماجرای پلاک مخدوش پــرایــد، آغــاز شــده اســت و بررسی ابعاد دیگر این حادثه زیر نظر مستقیم مقام قضایی ادامه خواهد یافت.فرمانده انتظامی مشهد در پی وقوع این حادثه به قمه کش ها و مخلان نظم و امنیت مردم هشدار داد: دیگر دوران «قــداره بندی» و «قمه کشی» به سر آمده است و پلیس در برابر هرگونه عربده کشی و اخلال در نظم و آسایش مردم، اقتداری وصف ناپذیر را به نمایش می گذارد. سرهنگ احمد نگهبان تصریح کرد: امروز باورمندان به «امنیت» چشم به «اقتدار پلیس» دوخته اند و هرگز اجــازه نخواهیم داد عــده ای سودجو یا مجرم خطرناک در آسایش مــردم خلل ایجاد کنند.

وی به سارقان، سوداگران مواد افیونی و دیگر خلافکاران توصیه کرد: دست از ارتکاب جرم بردارند و مسیر درست زندگی را در پیش بگیرند تا رویارویی با قانون را شاید برای آخرین بار تجربه کنند.

سرهنگ نگهبان در عین حــال تاکید کــرد: فــرمــان پلیس بــرای «تــوقــف»، یک اخطار قانونی است و سرپیچی از آن گاهی عواقب تلخ و جبران ناپذیری خواهد داشت بنابراین برخی خلافکاران یا مجرمان چنین تصور نکنند که با بی توجهی به اخطارهای پلیس، راهی برای فرار از چنگ قانون گشوده می شود.

شلیک مرگبار پلیس مشهد به به افیون فروش قداره بند ! + عکس

سیدخلیل سـجادپور

این خبر توسط سایت رکنا منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : رکنا