لحظه ناگوار سقوط پل بارگیری کامیون روی سر راننده  -  فیلم دلخراش
سرویس فیلم - راننده یک کامیون پس از بازکردن زنجیرهای پل بارگیری کامیون دچار اشتباه شد و پل آهنین روی سرش سقوط کرد. ...

این خبر توسط سایت رکنا منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط