طرف زنش را در حمام کشته اما محکوم هم نمی کنند  -  چرا از فرمانداری که دستور تیر داد حمایت کردید اما مقابل شهادت بسیجی ها سکوت کردید؟
سرویس فیلم - انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور گفت: درباره یک موضوع، موضعی می‌گیریم که اگر در دوره خودمان رخ می داد عکس آن موضع را می‌گرفتیم.‌ چرا از فرمانداری که دستور تیر داده حمایت می‌کنید اما در مقابل به شهادت رساندن ماموران ما که داعشی وار به آنها حمله می‌شود سکوت می‌کنیم؟ این دوگانه‌ها مردم را خسته می‌کند.


این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب