پزشکیان: این که ما با مردم برخورد خشن می کنیم دستور پیغمبر است؟  -  حق نداریم به مردم زور بگوییم
سرویس فیلم - مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در میزگرد فرهنگی اجتماعی گفت: با مردم نباید برخورد خشن کرد و باید با گذشت و مهربانانه با آنها برخورد کرد.


به گزارش سرویس فیلم خبر ناب به نقل از همشهری - مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در میزگرد فرهنگی گفت: باور من به فرهنگ دستورالعملی است که حضرت علی(ع) به مالک اشتر دادند. وی در ادامه بیان کرد: با مردم نباید برخورد خشن کرد و باید با گذشت و مهربانانه با آنها برخورد کرد.

وی افزود: شهروند درجه یک و دو نباید داشته باشیم و همه مردم برای حاکمیت فرصت هستند نه تهدید.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب