تنش در میزگرد فرهنگی پزشکیان  -  مشاور پزشکیان میزگرد فرهنگی را ترک کرد  -  ویدئو
سرویس فیلم - در اواخر برنامه میزگرد فرهنگی در تلویزیون دکتر فاضلی مشاور مسعود پزشکیان با کارشناس برنامه درگیری لفظی پیدا کرد و برنامه را ترک کرد.


این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب