(فیلم) نماینده مسلمان انگلیس با استفاده از قرآن به پادشاه سوگند یاد کرد
سرویس فیلم - ناز شاه، از حزب کارگر و نماینده مجلس عوام از برادفورد غرب، با سوگند به خداوند متعال وفاداری خود را با شاه چارلز سوم نشان داد. والدین ناز شاه پاکستانی‌اند.همچنین شبان محمود، دیگر زن عضو حزب کارگر از حوزه انتخاباتی بیرمنگام لیدی‌وود برای آغاز فعالیت در مجلس سوگند یاد کرد. او در سال ۱۹۸۰ در اسمول هیث، بیرمنگام به دنیا آمد و از خانواده‌ای با اصالت کشمیری است.پیش از این دو زن مسلمان، نسلی چالیشکان، ترک‌تبار از قبرس و از حزب کارگر با دست گذاشتن بر قرآن برای ورود به مجلس عوام سوگند یاد کرد.طبق قوانین، هر نماینده می‌تواند بر اساس اعتقادات و کتاب مقدس خود سوگند یاد کند و نمایندگان مسلمان با دست گذاشتن بر قرآن سوگند یاد کردند.


این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در خبر ناب