اوکراین حالا کشتی جنگی و زیردریایی می خواهد

اوکراین حالا کشتی جنگی و زیردریایی می خواهد

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۹ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس بین الملل - یک مقام ارشد اوکراینی در ادامه درخواستهای این کشور برای دریافت کمکهای نظامی، خواستار دریافت زیردریایی و کشتی جنگی از آلمان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرگزاری آناتولی، آندری ملنیک، معاون وزیر امور خارجه اوکراین از آلمان تقاضا کرد توانمندی های کی یف در حوزه نیروی دریایی را تقویت کند و پیشنهاد داد که به اوکراین یک زیردریایی و یک ناوچه از رده خارج شده بدهد.

آلمان در روزهای اخیر بعد از مدتها گمانه زنی با ارسال 14 دستگاه تانک لئوپارد 2 به اوکراین موافقت کرده و تسلیم چندین ماه فشار آمریکا و متحدانش در ناتو شد.

برلین همچنین گفت، به کشورهای دیگر که از این تانکهای آلمانی در اختیار دارند اجازه می دهد آنها را برای اوکراین بفرستند.

ملنیک در پستی که امروز یکشنبه در توئیتر منتشر کرد، نوشت: "یک ماه قبل، آلمان ناوچه لوبک را از رده خارج کرد. این درست است که این ناوچه 32 ساله است اما در صورت وجود اراده سیاسی می توان آن را برای به کارگیری علیه زیردریایی ها و کشتی های جنگی روسی در دریای سیاه به اوکراین منتقل کرد."

او اضافه کرد: حتی اگر کل این کشتی را به اوکراین ندهند دست کم، "تسلیحات آن مانند موشک های سی اسپارو و هارپون" را بدهند.

ملنیک چند ساعت قبل از آن هم در پست دیگری از آلمان خواسته بود، یکی از شش زیردریایی خود را به اوکراین بدهد.

او بیان داشت: "آلمان تولید کننده زیر دریایی HDW Class 212A، یکی از بهترین زیردریایی های جهان است. ارتش آلمان شش تا از این زیردریایی ها دارد. چرا یکی از آنها را به اوکراین نمی فرستید؟"

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب
ناشناس ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۶:۱۹
همش نقشه آمریکاوسران ناتوعه آمریکابه عنوان شیرپیردرقدرت جهان اولی هابه دنبال رقیب زنیه واسش فرق نمیکنه اون کشورکی باشه چون انقدری طی بدوه تولدخودش متحدازاین قاره اون قاره وکشورهاجمع کرده که میشه گفت قدرت کلیش روازاونهاهنوزم که هنوزه داره میگیره. یک بارمستقیم باروسیه جنگیددیدکه قدرت نظامی وآماده گی واتاق فکراش زیاده روسیه وجاسوس نمیتونه توشون جاکنه پس به فکرافتاده خیلی سال که نیابتی درست کنه مبارزه حریف رودورزدنو که جهان نگه این که خودش مفادقانون گذاری سازمان حقوق بشرروبه اسم ومقرکشورش به ادعای خودش ساخته وکشورهاروازکل قاره هاجمع تومجلس رای وحقوحقوق بین الملل هاپس چرازده زیره حرفهاش ودرصددراه اندازی نقشه مبارزه جهانی سوم بین کشورهای جهانه، پس به طعمه میگه همون اوکراین حالاکه روسیه میخوادنصف کشورتوبچنگ بیاره مابهت کمک لجستیکی دفاعی وتهاجمی میکنیم توازماهامیخری ولی ازمردمت سربازانت وخاکت دفاع میکنی وازمنافعت وماهم ازمنافع خودمون وخودت پس به این حالت هم توضررنمیکنی هم ماولی روسیه ضررمیکنه وچندمتحدش چون مابلافاصله اونهاروبه لیست های تحریم هرباربه یک بهونه وعلتی تحریم میکنیم واونهامجبورندازاتحادباروسیه دست بکشند، وتن به تن نمیایم حتی ازخودمون نیروی انسانی بیاریم تواوکراین ولی تامیتونیم افکاره جهان روبه روش دلخواه مون فریب ومنحرف میکنیم تانفهمندنقشه اصلی اتاق فکره ماها چیه، ما پارونقطه ظعف های متحدین روسیه میزاریم ونمیزاریم اوکراین روکامل تصرف کنند.پس بعده دیدن جنگ اوکراین به یاده تابلوی مشکوک وسری وپرازحرف نگفته وندونسته نقاش انگلیسی میفتیم که مجلس بزم غیره عادی شادی رونشون میدادبامعاونان آمریکاوترامپ سردسته ورئیس اون بزم باکلی حیوانات اهلی ساعت روزمان خاص که هرشب رأس ساعت 00/00یک بارفقط تکرارمیشه روی میزودردستان چندنفرکارت پاسوربالای سرترامپ یک علامت مثلث هرمی گوشه نقاشی یک تابلوی تودرتوماننده فضای یک مبارزه بالباس رزم غربی!! اماهمه اینهابه چی توجه داره میخوادچیااین نقاش به مخاطب هوشیارش بگه وچرااین ماجرابرای اولین باربوده که چنین تابلویی حرکات اتفاقات آینده رونشون میده!! اول کلی فکره اشتباه به نظرمیرسه ولی به جزییات تصویره نقاشی شده نگاه کنیم یک میزه مخوف میبینیم باانسانهایی باذات خباثت ودسیسه گروحریص که تواتاق فکراشون روزوشب فقط نقشه کشیدن وجودداره هرباربرای چیزی برای هدفی پاسی ازشب یک تجمع عملیات روحی روانی وهمکاری!! امااون حیوانات اشاره به چی داره واون مثلث بایک چشم؟؟!! اون چشم دجاله اونهااین چشم روپایان جهان مسلمانان برروی زمین میبینندونماده شیطانی همون ایلیمینیاتی شایدبه گمان مسخره باشه امابرای ساده اندیش هااینامعمولیه ولی برای اونهامنبع انرژی اون ساعت شب تازه جلسات بزرگ ومخفیانه شون برگزارمیشه، واماتعداده اون سگ هابه اشکالواندازه مختلف ولی همه ازنژاداروپایی وبیشترانگلیسی بارنگ های تیره وسیاه این نشونه( تعداده متحدین کشوره آمریکاست کشورهای کوچک وبزرگ غربی) دقت کنیم نگاه اونهابه روبروهه نه به هم دیگه این میخوادبگه حواسشون به آینده است به فرداوبعده اون صافومصمم وبااراده وقوی هم پیش آمریکاپشت آمریکاودورتادورآمریکایعنی هیچ وقت این میزومامتحدین آمریکاتنهانمیزاریم.واماساعت نشونه ی اون زمانیه که هدف اصلی توسرشون رومیخوان پیاده کننداون هدف میتونه هرچیزی باشه توزیع ویروس های مرگبارومخرب یاتیره خلاص به اقتصاده بزرگ کشوره روسیه وچین خدامیدونه وخودشون شایدم اون ساعت استارت نقشه شونوزدن ترتیب مبارزه اوکراین وروس وبعده اون گسترده گی سیستم عملیات توفکره خبیثانه شون . پس نتیجه اصلی این میشه به شکلی که توش معماهای اتاق فکروپشت پرده اتحاده ناتوکشیده شماتصویره ترامپ رومیبینین ومعاونان رئیسان این کشور که اینهاواضح بهمون میگه سران ایلیمینیاتی هستندومکمل حامیان این عضوه متحده ازسمت گنده ها. به غیره این حرفها اونهامیخوان مخالفان ورقیبان قدرت های جایگزینوکناربزنندازجمله اول روسیه بعدچین وبعده چین ایرانو چون ازقدرت گیری نظامی نخبه وصنعت علم وهوش وتوسعه وتراکنش جمعیت چین واقتصادوارزآوریش میترسندوخوششون نمیادوازنژاده چینی ومسلمان والبته روسیه چون موی دماغاشون شده،پس اونهادست رونقطه های فلج کننده میزارندهم ازملت وهم کشور ولی اینونمیدونندصاحب جهان وقدرت نیستندوخداتونقشه هاشون دخالت بایده رومیکنه واتاق فکراشونوشکست خورده، اونهاباتحریم نابه حق به گمونشون میتونندایرانوازپیشرفتوتوسعه کشوربه عقب بکشونندباجوپراکنی شایعه دسیسه نقشه وبرنامه ریزی اماایران برده ی هیچ قدرت وکشوری نمیشه کسی روهم برده خودش نمیکنه فقط ازمنافع خاکوملتش دفاع میکنه وهوشیارانه وباکلی اتاق فکره اطلاعاتی وتفکره حیرت برانگیزبه راهش ادامه میده وجلوی همه نشتی های این کشتی بزرگ کشوروهرجورشده میگیره باعظمی قوی وتازه ترازهرروز، تحریم براش بازی منچ یاشطرنجه اوناهک کنندسایتی روازحساسیات ومجموعه های مهم وحیاتی مطمئنأ پاسخ متقابل وپیش بردانه تری جوابشومیگیرندوالبته رسواانگیزتری، اگه تهدیدبه زخم هزارفلان ابزارمیکنند درعوض مام به دوبرابره این عددبهشون درآینده نزدیک ابزارمیزنیم، اگه اونهاجاسوس بفرستندتواطلاعات ونظام وبخش های مهم کشورکه نقطه ظعف های مهم هرحکومت اندماهم مقابله به مثل میکنیم مام میزاریم جاسوس هامونوبیشترتوکل خاورمیانه وتوغرب حتی باشه ازرنگین پوستان آمریکا که آمریکاروشون نقطه ظعف بومی کشی داره همون نژادپرستانه، کافیه کاری برعلیه خاک وحکومت کننددمارازروزه گارشون میتونیم درآریم اماچه جوری!! نقطه ظعف غربه متحدپاشیدن اتحاده مابین شونه شایدبگیم نه غیره ممکنه چون راه هارومیبندن، ولی چرانه یقین میشه، نصف جمعیت غربی همشون سفیدپوست نیستند هنوزگذشته تاریک بومی کشی غربی هااثراتش توخاکه غرب هست وبازمانده اون نسل کشی هاکه مردم رنگین پوست درخارج ازکشورند اونهابه یک جرقه بزرگ احتیاج دارندتاسیگنال سوزی هایی که مثل رگ بین ایالات آمریکاهست شعله ورشه آتیش بگیره وسیاست مداران آمریکاروبترسونه وناراحت وسردرگم که چه کنیم ونکنیم. اعتقادداشته باشیم این جرقه بالاخره زده میشه ومردم چندین ایالتوبه خشم وامیداره خشمی که متحدان آمریکاهم نمیتونندجلوشوبگیرندنه ماشین آبپاش نه نارنجک دودزا نه دستبندنه گلوله نه هیچ ابزاری نمیتونه جلوی اون خشم بی نهایت تعجب آوروبگیره زمان مشخص کاره خداست ولی اگه به حقیقت تکراره تاریخ واقع بین باشیم ترس آمریکاازروبه افول ومتلاشی شدن به دست همون بومی هاودوبهم شدناحقیت پیدامیکنه که آمریکاازرویارویی باآینده کشورش میترسه، وهمچنین اسراییل ازتهاجم میلیونی فلیسطینیان ویوروش خشم برعلیه خودش هراسانه که نکنه واقعیت پیداکنه پیشگویی کسی. ولی اگه جای کشوره روسیه بودم ازادامه جنگ عقب میرفتم ابتدامنشع قدرت گیری آمریکاوسازمان ملل رونشونه هدفم قرارمیدادم مثلاآتوهایی پیدامیکردم وسنده رسوایی وفاش اسراره مثلاکشوره انگلیس انگلیس روبرعلیه فرانسه فرانسه روبرعلیه آلمان همروباسنددروغ ونقشه درست حسابی ودقیق ازسازمان ملل میکشیدم بیرون بعدسایره متحدان آمریکاروعضوه کامل ناتوروبرعلیه هم حتی باشه به اندازه چنددهه اتاق فکرودسیسه وهمکاری بامتحدینم برعلیه اونهاتااین زنجیره اتحادازهم پاره وجداشه اونوقت کم کم ازاین موقعیت استفاده خودم رومیبردم اونهامیخواستن بانقشه های به ظاهرقوی وهوشمندانه وزمان گذاری شده منوازبین ببرندوقدرتم روپس من به شیوه بهتربایک نقشه دقیق تروپربرنامه میرسیدم به خدمتشون تامنوبه عنوان دام وطعمه نزارندمن بعدوخودشون تواون دام گیرکنند، اتفاقاکشورهایی مثل آلمان وفرانسه وانگلیس الکی اسم قدرت درکردندفقط پوشالی اندتعداده سلاحاشون امکاناتشون عددهای برده نظامیشون کمترازاون عددیه که ادعادارنددرسته سلاح های سری دارندبرای روزه موعوداماکافیه روسیه بخوادکشورهای عضوه سازمان ملل روبیرون بکشه وحقیقت روبگه به جهان ورسانه هاکه این مبارزه منواوکراین همش نقشه آمریکاست ومتحدینش ناتو واسم دام پهن کردندچون ازقدرت من خوششون نمیادومخالفندباهام ومیترسندازافول خودشون نشون به نشونی که دارندنیابتی به اوکراین کمک میکنندهمون نقشه ای که باعراق میخواستندسره ایران بیارندتوزمان حکومت صدام که سلاح داده بودندوکلی تجهیزات ومبارزات بزرگ درجهان روبرعلیه ایران این شیوه رواینبارباکشوره اوکراین میخوان شروع کنندبرعلیه من پس منم مخالفم ازسازمان ملل آمریکابیرون میام وتقاضادارم بقیه کشورهای هم فکره من همین کاروکنندچون این سازمان منافع آمریکاوناتوست وهیچ به فکره جنگوتعرض به خاک هانیست ومحاکمه وتوبیخ وبازدارنده وجلوداربلکه باسکوتش حامی جنگ افروزی درسرتاسره جهانه ودنباله روی فتنه بامتحدینش مثال وجوده این سازمان حقوق نماوبین الملل نماوضعیت فلسطین سوریه عراق یمن لیبی ونزوئلا چین روتحریم ترکیه روتحریم! نه به حق بلکه تحریم اقتصادی تجاری دارویی میکنه، سازمان ملل تاحالابرعلیه جنایات جنگی فقط برای گرفتن جان صدام واردعمل شده بوده بیست سال پیش که پشت ماجراش حدس زدنیه ولی هنوزباگذشت سالیان سال این همه دخالت زورگویی وستم برمردمان خاورمیانه حاکمه وکشورهای دیگه!! پس این چه سازمان مللیه که عضویم توش ازش مالی حمایت میکنیم وباعضوورأی گیری ازما امابرضرره ملت های دیگه به نفع منافع آمریکاواهدافش؟! وقتی روسیه بیرون بیادچین وایران بقیه هم درخوره جوه موجودقرارمیگیرن ازسوریه عراق قطروپشت سرش بقیه وسازمان ملل میشه باعضویت غرب نه شرق واین ضربه مهلک به منبع زوروقدرت آمریکامیشه چون هیچ تعهدی مادام العمرنیست بلکه تازمان کوتاهیه ودل خواه مثلاهمین برجام خودمون آمریکادوسال فقط عضوبودودل خواه خودش بیرون اومدعمدی پس چرابقیه کشورهادرنیان ازعضویت درسازمان حقوق بشربرای همیشه؟به این فکرکردیم اگه به جای سازمان ملل درآمریکا درشرق زمین یک سازمان ملل شرقی ایجادبشه که اینجوری هیچ گونه دخالت گری امرونهی کنی وزوروسلطه وتعیین وتکلیف گری برای کشورهای شرقی نتونه باشه چقدرخوب میشه؟اینکه همه راههای سواستفاده چندده ساله شون بسته میشه هرچیم زوربزننددیگه کشورهای آسیایی واس خودشون بزرگ خودشونندواینجوری نه تحریم درکاره نه تورم افزایی نه فرصت طلبی وخاورمیانه خواری وجهان خواری ازسوی سران ناتو واین نقشه باکلی زمان وراه کارمیتونه حتماعملی بشه وهدف بگیره. اینوبه یادداشته باشیم تاوقتی که بیشترین کشورهاازآسیاعضوه سازمان های غربی باشندکه هیچ ازاین هانه حقی دیدیم نه حقوقی نه عدالتی هرگزجهان روی خوش وعدالت نمیبینه مثلایک نمونه اش وحوشه سربازشون که نقشه های خواسته قلبی غربی هاروماننده ربات قاتل برعلیه اسلام پیاده میکنندطی این 7سال وکشورهاروبرعلیه یک کشورمیشورونند که شمابرعلیه اون رأی بدین برای حق تحریم وممنوعیت، وبادخالت باتعرض به عراضی حریم خصوصی هرکشوری وشکوندن قانون وامنیت وحق ملت هاوبه راه اندازی خشونت وجنگ داخلی وآشوب واغتشاش وبه هم زدن یاکنارزدن حکومت هرکشوره مخالف این یعنی مجوزدادن به سیلی خوری ازغرب ازبزرگتری وخودتحقیری وکم اراده گی عضوه کشورهای شرقیه سازمان ملل، وقتی هیچ چی ازاین سازمان برای منفعت جهان شرق نمی بینیم چراتوش پس عضوبودن! آیاوقت داشتن وتشکیل دادن سازمان ملل توقاره آسیاهنوزنرسیده که به فکره مردم آسیاودولت های آسیایی باشه؟ وقتی اسراییل این همه داره آسیب میزنه تعرض میکنه به خاک فلسطین به مردمش به جانومالش پس این چه عضویتیه توسازمان غرب بودن ودلیل وجودوبنای این سازمان چیه وتشکل مربوطه چندین دهه ای که فقط برای آمریکای غاصب وشیطان پرسته؟؟ پس کی بایدزنگه تلنگره کشورهای جنگ دیده وغصب شده بخوره تابشنوندوبدونندواینوبفهمندهیچ دلیل منطقی وعاقلانه ای نداره تو سازمان ملل عضوندوجزوه شرکت کننده اجلاسش!! چون اونهافقط انسان نمان به ظاهرکاری باهیچ کی ندارندولی درواقعیت کاربه همه چی جهان دارندوحقوق خاکوحقه سایره ملت های جهان. تاوقتی که این سازمان بناشده باشه وتوش عضویت باشه همینه سرانجام داشته های کشورهای ظعیف وجهان دومی وسومی این میشه باکلی وحوش مسلمان نما بامبارزه وباتحریم بی دلیلوبهونه وغیره منطقی و نفوذوسلطه مزبوحانه وغیره قانونی ازسکوت ملت هاوبحران های خاورمیانه دورونزدیک ومیانه که سروتهش روبگیری همه به خاطره ساده گی وخواب غفلت ملت های جهانه که نمیخوان ازاین هیپنوتیزم دربیان وخودشونوازمنجلابی که توش گیرکردندروزی بالاخره زودنجات بدندوازساده گی واعتماده بی فایده به آمریکاوکل متحدینش دست بردارندتاکه بیان راه عقلومنطق وراه راستوپیش بگیرند.