اعلام آمار کشوری مهرماه  -  بیشترین و کمترین چک های برگشتی متغلق به کدام استان هاست + نمودار استانی
سرویس اقتصادی - اقتصاد نیوز : باوجود کاهش نسبت چک های برگشتی کل کشور در مهر ماه اما این متغیر به تفکیک استان ها تغییراتی متفاوت را رقم زده است. در همین خصوص طبق داده های بانک مرکزی استان کردستان با نسبت 15.6 درصد از حیث مبلغ و 9.9 درصد از جهت تعداد وخیم ترین موقعیت را در مقایسه با سایر استان های کشور داشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - نسبت چک های برگشتی کشور در مهر ماه نزولی شد. به عبارت دیگر از حیث تعداد و مبلغ سهم چک های برگشت خورده از کل مبادلات این حوزه کاهش پیدا کرده و از ماه قبل کمتر شده است.

آمارهایی که بانک مرکزی آن را به صورت ماهانه منتشر می کند و در آن به وضعیت استان های کشور در این معاملات نیز می پردازد. براساس این داده ها وضعیت کردستان در میزان چک های برگشتی از حیث مبلغ و تعداد وخیم گزارش شده است.

رکورددارهای چک های برگشتی در مهر ۱۴۰۱

طبق داده های بانک مرکزی در اولین ماه پاییز امسال، به طور کلی ۷.۶ درصد از مجموع تعداد چک ها در کشور برگشت خورده است. تفکیک این آمارها به استان های کشور نشان می دهد در این مقطع بیشترین میزان برگشتی چک ها به استان های چهارمحال و بختیاری تعلق داشته که برابر با ۱۰.۳ درصد بوده است. دومین رکورد هم از این حیث به استان کردستان تعلق داشته که برابر با ۹.۹ درصد به ثبت رسیده است.

در مقابل هم استان هایی نظیر گیلان و کرمانشاه، کمترین نسبت تعداد چک های برگشتی را در مهر ماه داشته اند که به ترتیب برابر با ۵.۳ درصد و ۶.۵ درصد بوده است.

اعلام آمار کشوری مهرماه  -  بیشترین و کمترین چک های برگشتی متغلق به کدام استان هاست + نمودار استانی

وضعیت مبلغ چک های برگشتی در مهر ۱۴۰۱

سوی دیگر بررسی وضعیت چک ها از حیث مبلغ آن ها، بدون درنظر گرفتن تعداد چک های مبادله شده است. از این منظر نسبت مبلغ چک های برگشتی به کل چک ها در کشور برابر با ۱۱.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل کمتر شده است.

تفکیک استانی این اطلاعات نشان می دهد نسبت مبلغ چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در استان یزد برابر با ۱۶.۳ درصد بوده و استان کردستان دومین رکورد را در این مقایسه داشته است. طبق داده های بانک مرکزی نسبت مبلغ چک های برگشتی در این استان برابر با ۱۵.۶ درصد گزارش شده است.

از هر دو منظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی مشاهده می شود استان کردستان در موقعیت وخیم تری در مقایسه با سایر استان ها قرار داشته است.

در مقابل هم استان گیلان با ۸.۳ درصد کمترین میزان برگشتی چک ها را در مهر ۱۴۰۱ رقم زده است.

اعلام آمار کشوری مهرماه  -  بیشترین و کمترین چک های برگشتی متغلق به کدام استان هاست + نمودار استانی

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین