بحران تازه در پی مسمومیت های سریالی در قم

بحران تازه در پی مسمومیت های سریالی در قم

۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۴ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس اجتماعی - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: امروز(دوشنبه) ۳۴ دانش آموز به سبب حوادث مسمومیت در اورژانس مراکز درمانی قم فقط پذیرش شدند که هیچ کدام از آنها در بخش بستری نشدند. ...

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از برترین ها - انتخاب: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه افزوده است: همه این ۳۴ دانش آموز با اقدامات درمانی، همین امروز مرخص شدند.

بحران تازه در پی مسمومیت های سریالی در قم

هم اکنون هیچ دانش آموزی از حوادث روزهای گذشته و امروز مدارس قم در بیمارستان بستری و یا تحت نظر نیست.

سریال حوادث با علائم مسمومیت در مدارس قم حدود سه ماه است که آغاز شده است.

روز نهم آذر امسال نخستین حادثه در یکی از هنرستان های قم، منجربه مسمومیت ۱۸ دانش آموز دختر قمی شد که همه این دانش آموزان با حضور عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

این خبر توسط سایت برترین ها منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : برترین ها

اخبار گوناگون در خبر ناب
ناشناس ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۴
کاره منافق های داخلیه شک نکنین. بایدبه سه چهارمدرسه میرسیدهمون آن پلیس واطلاعات شک میکردکه اینهاداره ازیک جایی وازدست یک کسایی سرمیزنه که میخوان به این وسیله توشهرهای بزرگ کاراشونوعملیاتی کنندتواین سه ماهه باپهپادهاوابزارات اطلاعاتی بایدرصدبشه که چه کسانی توهمون مسیرداشتن دست به فعالیت های مخربانه میزدندمثلاهرعلتی به داخلی ربط داره وبیرونی یعنی اگه ازداخل مدارس هیچ چیزه مشکوک یافت ودیده نشده وعلت اصلی این گازهای سمی نیست چه ازهواکش چه لوله های گازوبخاری داخل مدارس پس دیگه مشکل ازبیرون آب میخوره واحتمال داره توعلمک لوله گازداره تزریق میشه این سم یامبدأاولیه ارسالی اون منطقه ویابه وسیله یک کارگرمثلابرق گازوتعمیرکارکه طرف یابهش گفته شده چی کارکنه ویادش داده بالادستی یاازطریق حرفه وتخصصی که داره داره این جریاناتوطبق نقشه پیش میبره، دوباره میگم این اتفاقات عادی نیست کاره مخالفان نظامه که میخوادکشورودوباره به حواشی بکشونه ودل مردم روپر سره این مسمویت گرفتگی که همون گازگرفته گیه باسم منوکسیدکربن یامشابه اش. یک روش کاری وضربتی هست که توکاره مامورین اطلاعات وپلیس کمک میکنه واونم (1-نصب دوربین داخل مدرسه تواتاق هایی که گازگرفته گی پیش اومده تواین سه شهربه مدت یکی دوماه حتمأانجام بگیره ازسوی ماموران اطلاعاتی، ودربیرون مدارس نزدیک نصب علمک لوله گازتواین 12/13تامدارس دوربین مداربسته چندتاجلوی مدرسه جوری که جلوی خیابون مدرسه رویت بشه)(۲-چیزی که تواین دوماه معلوم میکنه حقیقت ماجرارووعملیات مجرمانه متهمان اصلی این توطئه روکه افرادمشکوک رفتارمشکوک نگاهای مشکوک میتونه شک هاروبه یقین کامل برسونه که یک تیم عملیاتی مخرب بسیارهوشمندانه این تحرکات روپوشش دهی میکنندوعملی)_( خواه ناخواه به دست اطلاعات میفتن مقصرین امابایداونهاروپیداکردوبعده پیداشدن ومطمئن شدن جرمشون ایناروآوردتوهمون شهرهاکه این خباثت های بی شرفانه روانجام دادن به مدت 20دقیقه ای چرخوندوسط شهربنابه اینکه پشت دستیای این توطئه بفهمندکه نمیتونن قانون این کشورونظام روبه بازی بگیرن وباجان ملت بازی کنند)_(۳-اگه بعده نصب دوربین های مداربسته قوی داخل همین چندتا مدارس که مسمومیت بارهاتکرارشده درش قراربگیره وبیرون ازدروازه ونزدیک به دریعنی ازتصاویره داخل حیاط مدرسه هم فیلم ضبط بشه بعداز استقراردوربین هااین دوربین هاکنده شدن ناگهانی بدونین مقصراش ازکارگران داخل مدرسه اندکه دوست ندارن اونجادوربین باشه اونم چنین حدسی اگه واقعیت پیداکنه میتونه درست باشه، ودیگه اگه بعده کارگزاری دوربین هاتواین مدارس به مدت یکی دوماه مشکلی ازگازگرفته گی پیش نیومدپس بدونین وبدونن ماموران اطلاعات پروژه دشمن وبراندازان به زمین گرم خورده همون شکستی که فکرشونمیکردن لوبره روشوتاکتیکشون وباخت تلخ روبرای اتاق فکرای اونهارقم بزنه یعنی جلوی زرنگ بازیاشون گرفته شده) فقط اگه درآینده نزدیک که تیم عملیات هوشمنده اطلاعات مسببین این خرابی هاروپیداکردن حتمابادوربین وخبرنگاربرن سراغشون البته محافظه کارانه وباتجهیزات مناسب وتسلیحات بایده به همراه وبعده دستگیری حسابی ازشون اعتراف بکشند موبه مووبااطلاعاتی ازنقطه شروع این اتاق فکروعاملین محرک ورابطان بالادستی که داشتندمتهم هاروراهنمایی وپوشش وهمکاری نظارت رسانه ای میکردن. این جوری بگم سیرتاپیازه این خرابی هارواطلاعات بیادروکنه تورسانه واین امتیازهوشوبه نام خودش ثبت کنه. چیزی که منومشکوک کردبه حوادث عمدی یکیش تاریخ فرونشت اغتشاشات پاییزبودبعدیش اینکه ازاون زمان شروع شداین حوادث ریاح کارانه وآخریش اینکه همه این اتفاقات داره توشهرهای بزرگ وحساس اتفاق میفته وتومدارس دخترونه نه پسرونه!!!!!!! حرفهایی روکه اینجانوشتم این خبروگفته هاموحتمأبه گوش اطلاعات برسونین که زودترتحقیق وتفحص کنن ودوربین هاروحتمأبی سروصدامخفیانه نصب کنندچون نبایدزودی اطلاعاته این تحرکات دام گذاری شده پخش شه حدالمقدورتورسانه ومجازی بعده یک ماه که موش توی تله افتاداونوقت یاکمترازیک ماه دیگه بستگی به هوش وزبردستی ماموران نابغه ایران داره کی خودشون بیان واقعیت هاروبگن ازپشت پرده این حوادث زنجیره ای وپوزه این پشت عوامل هاروبمالن به خاک.اون مسببین هرکی که هستندزودی درچنگ قانون میفتن وعلت های اصلی این جریانات حتمابارسیده گی اطلاعاتی فوری وتحت نظارت امیدوارم به زودی پیدابشن وخبرخوش روتورسانه واینجابشنوم وببینم به زودی فقط جدی بگیریدوازش ساده ردنشیدبستگی به مهارت پلیسیتون داره که مهارش کنین مطمئن باشین حالاکه فهمیدین توطئه است پیدامیشن اون موش هافقط تله هایادتون نره، ممکنه ازنقطه های دورعلمک های اون منطقه نزدیک مدرسه هم باشه اینم حدسش هست به هرحال باپهپادهاودوربین ها تصاویرواقعیت جریانورومیکنند زودیاخیلی زود ???? موفق ومؤیدباشید ??