لحظه ناگوار له شدن پراید در عوارضی ساوه - سلفچگان بر اثر بی احتیاطی نیسان آبی
سرویس فیلم - راننده خودرو نیسان بی‌توجه به آنکه باید در نزدیکی گیت عوارضی از سرعت خود بکاهد، با سرعت با پرایدی که جلوتر در گیت بود برخورد کرد و باعث سانحه بد تصادف شد.


این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط