وضعیت اسطوره فوتبال بحرانی شد  -  نگرانی شدید بعد از بهبود نیافتن سرطان
سرویس بین الملل - گزارش‌های رسانه‌های محلی در هفته‌های اخیر حاکی از آن است که با وجود درمان، وضعیت ناشی از تومورهای موجود در اندام‌های مختلف بدن پله تغییر نکرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از همشهری - ستاره سابق فوتبال برزیل به دلیل عوارض احتمالی شیمی درمانی، بدون برنامه ریزی قبلی در بیمارستان سائوپائولو بستری شد. محل بستری پله، بیمارستان شهر سائوپائولو است. همسر او فقط خبر یاد شده را اعلام کرد و ترجیح داد در مورد وضعیت کامل سلامتی و تحقیقات صورت گرفته در مورد سلامتی پله صحبتی انجام ندهد.

تومورهایی در روده، کبد و ریه پله یافت شده و اقدامات پزشکی برای از میان بردن کامل آنها موفق نبوده و این فوتبالیست ۸۲ ساله بعد از بیحالی و ورم بدن شدید و غیرمنتظره توسط همسرش در بیمارستان آلبر انیشتین سائوپائولو بستری شد.

گیجی و مشکل ذهنی موردی است که به مشکلات پله افزوده و باعث شده تا پزشکان از روز گذشته با آزمایش های متعدد وضعیت عمومی او را کاملا مورد بررسی قرار دهند. این مشکلات پزشکی ممکن است به شیمی درمانی هایی مرتبط باشد که در ماه های اخیر انجام شده است.

گزارش های رسانه های محلی در هفته های اخیر حاکی از آن است که با وجود درمان، وضعیت ناشی از تومورهای موجود در اندام های مختلف بدن پله تغییر نکرده است. او که سال گذشته متوجه سرطان روده شد، حداقل باید ماهی یک بار برای بررسی این مشکل راهی بیمارستان شود

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط