مسکن تهران 6.8 درصد گران تر شد   -  شلیک تورم مسکن به سیبل بازار اجاره
سرویس اقتصادی - در آبان امسال، تعداد معاملات مسکن تهران ۴۷.۸درصد افزایش یافت و میانگین قیمت مسکن نیز با ۶.۸درصد افزایش به ۴۶.۷میلیون تومان رسید.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - غول تورم مسکن دوباره بیدار شد؛ طبق اعلام بانک مرکزی، همزمان با رشد ۴۷.۸درصدی تعداد معاملات، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۶.۸درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده و بهای هر مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه ۴۶.۷میلیون تومان رسیده است. متأسفانه، در آبان ماه نیز ترکش های تورم بازار مسکن، دامنگیر بازار اجاره شده و شاخص اجاره بهای مسکونی را ۴.۱درصد در تهران و ۵درصد در کل مناطق شهری افزایش داده است.

در ماه های اخیر، رکود تورمی بازار مسکن به شدت نوسانی و غیرقابل پیش بینی شده و در مقاطع مختلف، روند قیمت و تعداد معاملات مسکن تهران با تغییرات بزرگی مواجه می شوند. بررسی آمارهای بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون (با صرف نظر از فروردین) حاکی از این است که تعداد معاملات ماهانه بازار مسکن تهران در این بازه زمانی در دامنه ۵.۴هزار تا ۱۳.۸هزار واحد در نوسان بوده است. همزمان تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در این دوره نیز از ۰.۹درصد تا ۸.۴درصد متغیر بوده است.

تکانه های تورمی در بازار آبان

گزارش اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از این است که در آبان امسال، تب تورمی این بازار اوج گرفته و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی به ۴۶میلیون و ۷۰۵هزار تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مهرماه ۶.۸درصد و در مقایسه با آبان سال قبل ۴۵.۹درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی به تفکیک مناطق ۲۲گانه تهران نیز حاکی از این است که در آبان امسال، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در مناطق پایتخت معادل ۹۵میلیون و ۱۱۴هزار تومان بوده که به منطقه یک اختصاص داشته است و در مقابل و کمترین میانگین قیمت نیز معادل ۲۳میلیون و ۹۳هزار تومان در منطقه ۱۸تهران ثبت شده است.

به عبارت دیگر، در آبان امسال، همچنان منطقه یک تهران گران ترین و منطقه ۱۸ارزان ترین منطقه شهر از منظر قیمت مسکن بوده و جالب اینکه براساس اطلاعات بانک مرکزی، شتاب رشد قیمت مسکن در مناطق یک و ۱۸تهران نسبت به آبان سال قبل به ترتیب  ۳۰.۷ و ۵۹درصد بوده است که به نوعی نشان دهنده تغییر جهت نقدینگی و رونق به سمت مناطق ارزان تر شهر است. 

به گزارش همشهری، کاهش قدرت خرید عمومی متقاضیان مسکن، باعث شده در مناطق اعیان نشین شهر که قیمت مسکن آن به شدت بالاست، تعداد معاملات به مراتب کمتر از مناطق ارزان شهر باشد؛ به خصوص که تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن به واسطه ابهام در چشم انداز اقتصاد سیاسی به شدت افت کرده و قدرت خرید متقاضیان مصرفی نیز به آن میزان نیست که قادر به عقد معامله در مناطق گران شهر باشند.

ضربه تضعیف تولید مسکن به بازار

اطلاعات رسمی از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران حاکی از این است که در آبان امسال، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در پایتخت به ۸۰۰۵واحد رسیده که این میزان نسبت به ماه قبل ۴۷.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۶درصد افزایش نشان می دهد. 

نکته قابل تأمل اینکه بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا از تداوم افول سهم نوسازها و ساختمان های جوان از کل معاملات حکایت دارد؛ به گونه ای که در آبان ماه، از مجموع ۸۰۰۵واحد مسکونی معامله شده، سهم واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت از کل معاملات به ۲۸.۴درصد رسیده که این میزان نسبت به سال قبل ۳.۶واحد درصد و نسبت به ابتدای دهه ۹۰بالغ بر ۳۲واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از نصف رسیده است.

این اتفاق نتیجه تضعیف تولید مسکن به دلایل مختلف ازجمله افزایش شدید قیمت نهاده های ساختمانی و زمین مسکونی است و باعث شده رابطه عرضه و تقاضای بازار نامتوازن شود. برای درک درست تر وضعیت فعلی بازار مسکن، می توان گفت در سال ۱۳۹۰، از هر ۱۰واحد معامله شده در بازار مسکن تهران، ۶واحد آن را واحدهای نوساز و با عمر کمتر از ۵سال تشکیل می داد و ۴واحد نیز عمر بیشتر از ۵سال داشت؛ اما این نسبت به آبان امسال به گونه ای بوده که از هر ۱۰معامله در بازار مسکن فقط ۲.۸واحد نوساز و با عمر کمتر از ۵سال بوده و ۷.۲واحد مسکونی معامله شده، عمر بالاتر از ۵سال داشته است.

در همین شرایط به دلیل کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، سهم واحدهای با عمر بیش از ۲۰سال، به رقم کم سابقه ۲۰.۶درصد رسیده است که نشان می دهد متقاضیان برای جبران قدرت خرید پایین خود، به خرید واحدهای کلنگی با قیمت ارزان تر روی آورده اند.

روایت آمار از مناسبات بازار مسکن

بررسی معاملات مسکن تهران در آبان امسال از منظر میانگین قیمت خرید، سطح زیربنا و ارزش واحد مسکونی حاکی از این است که در این ماه ۵۶.۵درصد از کل واحدهای معامله شده در بنگاه های ملکی شهر تهران سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع داشته است که به نوعی واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف خانوار محسوب می شود.

از نگاهی دیگر توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در آبان ماه امسال از منظر قیمت، حاکی از این است که ۵۸.۶درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت شهر در این ماه معامله شده است. از منظری دیگر، ۴۸.۹درصد از معاملات انجام شده در آبان امسال نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳میلیارد تومان اختصاص داشته است.

به گزارش همشهری، در نتیجه تحولات قیمتی بازار مسکن شهر تهران در آبان امسال، میانگین قیمت یک واحد آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف در مناطق میانی تهران، ۲۲۳میلیون تومان نسبت به مهرماه و ۱.۱میلیارد تومان نسبت به آبان پارسال افزایش پیدا کرده است و رؤیای خانه دار شدن متقاضیان مصرفی را بیش ازپیش محال کرده است. نکته قابل توجه اینکه فقط با افزایش ۶.۸درصد قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه، میانگین طول دوره انتظار خانوارهای تهرانی برای خرید یک آپارتمان چندین سال افزایش پیدا می کند.

شلیک تورم مسکن به سیبل بازار اجاره

در پاییز امسال، برخلاف سنت سال های قبل، نه تنها قیمت اجاره با اتمام دوره نقل وانتقال مستأجران کاهشی نشد؛ بلکه تب تورمی شدیدتری دامن آن را گرفت به گونه ای که فقط در مهرماه، شاخص اجاره مسکن در تهران و کل مناطق شهری ۷درصد افزایش پیدا کرد و در آبان ماه نیز رشد این شاخص در تهران به ۴.۱درصد و در کل مناطق شهری به ۵درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، در آبان امسال، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۳۹.۸درصد و در کل مناطق شهری ۴۵درصد نسبت به آبان پارسال رشد کرده است.

با توجه به سهم ۵۱درصدی مستأجران در شهر تهران و میانگین سهم ۶۵درصدی هزینه اجاره در سبد مصرفی این خانوارها، سونامی تورمی بازار اجاره زمینه ساز وقوع بحران های اجتماعی و اقتصادی برای این خانوارها خواهد بود و باید برای جبران این هزینه تراشی علیه مستأجران، تمهیداتی اندیشیده شود.

مسکن تهران 6.8 درصد گران تر شد   -  شلیک تورم مسکن به سیبل بازار اجاره

منبع: روزنامه همشهری

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین