فیلم ناگوار از تصادف کامیون با دیوار خانه  -  ماشین ترمز برید راننده به بیرون پرت شد!
سرویس فیلم - به نقل از شهروندانی که در حادثه حضور داشتند کامیون به علت نقص فنی و بریدن ترمز از کنترل خارج شده و با ساختمان مسکونی برخورد میکند . ...

این خبر توسط سایت رکنا منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط